Kreiser Anna

Strateg & konsultant biznesowy

Od ponad 10 lat jestem związana z B2B oraz branżą IT. Ten wybór umożliwia mi łączenie strategii z obszarem nowych technologii, które są moją pasją. Aktualnie koncentruję się na rozwoju własnej firmy doradczo-szkoleniowej Digitalkod oraz działalności konsultingowej – wsparciu strategicznym dla Zarządów i CMO.

Mam przyjemność prowadzić wykłady na studiach podyplomowych m.in. na SGH i SWPS. Jestem prelegentką na branżowych konferencjach i mentorką programów takich jak na przykład Biznes w kobiecych rękach. W czasie wolnym rozwijam również społeczność CMO i liderów różnych obszarów digitalu i nowych technologii.

Przed założeniem firmy zdobywałam doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w firmach technologicznych – software house (firmy  skoncentrowanych na tworzeniu oprogramowania, outsourcingu usług i rozwiązań  IT). Odpowiadałam wówczas za całokształt działań na etapie opracowania strategii marketingowych i jej wdrożenia, zarządzania budżetem, budowy i rozwój zespołu. Posiadam doświadczenia w zakresie wprowadzenia na polski rynek nowej firmy IT, budowałam od podstaw procesy marketingowe i działy marketingu, zarządzałam zespołami digital oraz koordynowałam pracę zewnętrznych dostawców. Wspierałam również software house-y w roli interim CMO.

Wybrane certyfikaty

Certyfikat Marketing automation - Anna Kreiser

AI for Business Leaders  – Executive Program

Certyfikat Marketing automation - Anna Kreiser

International B2B Marketing 

Certyfikat Marketing automation - Anna Kreiser

Certyfikat Marketing Automation

Human-Computer Interaction

Human-Computer Interaction, University of San Diego (online)

Google Analytics Individual Qualification

Google Analytics Individual Qualification

Wybrane konferencje

Ebiznes festiwal - Anna Kreiser

Nowe technologie i trendy

Digital marketing – innowacje, technologie i trendy

Udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym trendów i nowych technologii w digital marketingu. III z cyklu corocznych konferencji organizowanych przez Puls biznesu.

DEMIST_Anna Kreiser

DEMIST

Sztuczna inteligencja w marketingu cyfrowym

Panel dyskusyjny w ramach konferencji Digital Economy Management Innovation Society & Technology zorganizowanej w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii na Politechnice Warszawskiej.

Marketing maraton_Kreiser Anna

Marketing Maraton

Customer Experience w dobie automatyzacji

Prelekcja dotycząca znaczenia CX w rozwoju i konkurencyjności firm, wpływu automatyzacji na kształtowanie doświadczeń klientów oraz przełożenia Customer Experience na działania marketingowe i zyski firm.

Ebiznes festiwal - Anna Kreiser

E-biznes festiwal

Człowiek. Konfrontacja marketingu z technologią

Wystąpienie poświęcone nowoczesnym narzędziom marketingowym w digitalu, znaczeniu planowania strategicznego i roli kompetencji cyfrowych w marketingu i budowaniu przewagi konkurencyjnej firm.

VR marketing

Meetupy marketing & tech 

Cykliczne spotkania branży digital

Meetupy marketingowo-technologiczne stworzone z myślą o przestrzeni do nieformalnych spotkań, networkingu i wymiany doświadczeń wśród profesjonalistów z różnych obszarów digitalu i nowych technologii.

Ebiznes festiwal - Anna Kreiser

Campus Google Warsaw

Marketing międzynarodowy z perspektywy korporacji

Panel dyskusyjny dotyczący działań marketingowych na rynkach CEE i w Rosji: strategii wejścia na nowe rynki oraz działań poprzedzających ekspansję zagraniczną.

Ebiznes festiwal - Anna Kreiser

MarTech & SaaS

Narzędziownia marketera

MarTech (marketing technology) – labirynt rozwiązań a droga do celu. Prelekcja poświęcona nowoczesnym narzędziom digital i ich praktycznemu zastosowaniu w przedsiębiorstwach.

Ebiznes festiwal - Anna Kreiser

Marketing B2B 

Digital Customer Experience (DX)

Warsztaty marketing B2B produktów profesjonalnych dla managerów i dyrektorów. Wystąpienie poświęconezagadnieniu Digital Customer Experience, roli digitalu w rozwoju firm oraz specyfice nowoczesnych działań marketingowych w segmencie klientów biznesowych.

Ebiznes festiwal - Anna Kreiser

ContentEspresso

Buyer persony w strategii content marketingowej B2B

Prelekcja na temat roli i znaczeniu buyer person oraz cyklu zakupowego w strategii content marketingowej B2B. Wystąpienie w ramach cyklu śniadań  poświęconych content marketingowi w szerokiej perspektywie.

Ebiznes festiwal - Anna Kreiser

Marketing  Sprint

Marketing automation – a must-have platform

Webinar dotyczący tematyki generowania wartościowych leadów w B2B. Omówienie specyfiki cyklu zakupowego, strategii, taktyk oraz narzędzi z różnych obszarów istotnych w przypadku działań w segmencie klientów biznesowych.

Wybrane publikacje

Customer Experience 

Customer Experience w (e)-biznesie – Puls biznesu

Komentarz do raportu o roli, praktycznych zastosowaniach w działaniach marketingowych i biznesie oraz (r)ewolucji dokonującej się w obszarze VR (wirtualnej rzeczywistości), AR (rozszerzonej rzeczywistości) oraz mixed reality.

VR-owe ewolucje marketingu

VR-owa ewolucja

Raport o wirtualnej rzeczywistości w marketingu i biznesie

Komentarz do raportu o roli, praktycznych zastosowaniach w działaniach marketingowych i biznesie oraz (r)ewolucji dokonującej się w obszarze VR (wirtualnej rzeczywistości), AR (rozszerzonej rzeczywistości) oraz mixed reality.

Ebiznes festiwal - Anna Kreiser

Kobiety w  IT 

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw wymaga kompetentnych kobiet

Artykuł w magazynie ITwiz dotyczący roli kobiet w IT w kontekście gospodarczym i biznesowym oraz konieczności wielopoziomowej transformacji firm technologicznych.

Inne publikacje

Strategia & digital & nowe technologie & cyfrowa transformacja

Piszę niestety zbyt rzadko ze względu na ograniczenia czasowe, ale moje artykuły ukazały się dotychczas w serwisach branżowych takich jak m.in. Online marketing, Marketing i bizes, MamStartup, ITwiz.

Mentoring strategiczny

Wierzę w polskie innowacje i staram się wspierać ich rozwój m.in. dzieląc się doświadczeniem zarówno jako mentor w ramach programów preakceleracyjnych dla startupów takich jak ReaktorX czy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP), wydarzeń typu startup weekend kids. Miałam również przyjemność uczestniczyć w organizacji imprezy startup weekend Warsaw poświęconej tematyce fintechu.

Porozmawiajmy o Twoich celach biznesowych i strategicznych

  *Imię i nazwisko

  *Email

  *Treść wiadomości

  25.05.2018 we UE zaczęło obowiązywać RODO czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, którego celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa twoich informacji. Dlatego potrzebuję kilku zgód, żeby móc się się z Tobą kontaktować i dostarczać Ci spersonalizowane informacje. Tego wymaga ode mnie prawo.

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Annę Kreiser DIGITALKOD CONSULTING, NIP: 5262744299, zgodnie z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)

  *Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Anna Kreiser DIGITALKOD CONSULTING informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym, w zakresie podanym w formularzu rejestracyjnym oraz gromadzonych w związku z tym celem (na przykład dotyczących mojej aktywności w trakcie wydarzeń, w których uczestniczę) Cel marketingowymoże obejmować działania z zakresu marketingu bezpośredniego (przekazywanie mi treści marketingowych, w tym newsletterów i ofert, zgodnych z moimi preferencjami oraz zarządzanie nimi w tym zakresie), analizowanie moich preferencji, zachowań i aktywności oraz zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania przeze mnie potencjalnie interesujących mnie treści i ofert (profilowanie, tworzenie mojego profilu), zarządzanie przez DIGITALKOD potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych. Rozumiem, że nie mam obowiązku podania moich danych osobowych a moja zgoda jest dobrowolna i nie muszę jej udzielać, przy czym w przypadku jej nieudzielenia bądź późniejszego jej wycofania, jak również przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych, stracę możliwość uczestniczenia w działaniach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) z DIGITALKOD CONSULTING. Rolę administratora moich danych pełni DIGITALKOD CONSULTING Anna Kreiser NIP: 5262744299, której dane teleadresowe znajdują się na stronie www.digitalkod.com. Do moich danych osobowych mogą uzyskać dostęp: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe (o ile podmioty przetwarzające zostały wymienione powyżej). Moje dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem. Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach: kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę; kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny); po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Mam świadomość, że moje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych dla DIGITALKOD CONSUTLING. Zabezpieczenie danych: Rozumiem, że administratorzy oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony moich danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z instrukcjami i politykami DIGITALKOD CONSULTING oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa. Moje uprawnienia: Jestem świadomy, że jako podmiot danych osobowych (osoba, której dane te dotyczą) mam prawo żądać udzielenia dostępu do nich, ich zmiany lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa mogą być przeze mnie egzekwowane za pośrednictwem strony www.digitalkod.com subskrypcje lub za pomocą wiadomości wysłanej administratorowi za pośrednictwem formularza na stronie www.digitalkod.com/kontakt. Ponadto, jeżeli uznam, że moje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie i na warunkach opisanych powyżej) również w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Marketing bezpośredni obejmuje przekazywanie mi treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) zgodnych z moimi preferencjami (w tym zaznaczonych subskrypcji) oraz zarządzanie nimi w tym zakresie. Rozumiem, że moja zgoda jest dobrowolna i nie muszę jej udzielać, przy czym w przypadku jej nieudzielenia bądź późniejszego jej wycofania, jak również przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych, stracę możliwość otrzymywania treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) od DIGITALKOD CONSULTING Anna Kreiser