+48 574 376 176 | Digital Strategy Business Consultant
Home 2019-01-01T18:47:35+00:00

Rozwijaj biznes w cyfrowej rzeczywistości

Strategia digital, konsulting i warsztaty menedżerskie dla innowacyjnych firm

Zapytaj o współpracę
Digital Consultant - Kreiser Anna

Rozwój nowych technologii i zmiana zachowań klientów nieodwracalnie wpłynęły na biznes, sukces firm na rynku lub ich powolny upadek.  Dopasowanie organizacji do tej nowej, cyfrowej rzeczywistości oraz wciąż rosnących wymagań klientów to wyzwanie nawet dla doświadczonych menedżerów.

Jestem strategiem digital oraz partnerem w rozwoju biznesu, transformacji marketingu i sprzedaży B2B. Wspieram CMO/kadrę zarządzającą w budowie i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej oraz kształtowaniu pozytywnych doświadczeń klientów (Customer Experience) oraz efektywnym wdrażaniu innowacji.

Porozmawiajmy o twoich wyzwaniach. 

#strategia #digital #digitaltransformation #innowacje #B2B #AI #CX #MarTech

Obszary specjalizacji i usługi

konsulting

Konsulting digital

interim management

Interim management (B2B)

strategia

Strategie cyfrowe

szkolenia

Programy menedżerskie

  • Marketing IT & software house-ów
  • Marketing B2B
  • Projektowanie i wdrażanie innowacji
  • Digital transformation
  • Customer Experience Management (CEM) & Customer Experience (CX)
  • Transformacja marketingu i sprzedaży
  • Trendy technologiczne w rozwoju biznesu
  • MarTech i narzędzia digital
  • Marketing automation w B2B
  • Data-driven marketing

Proces

Standardowo współpraca zawsze rozpoczyna się od analizy danych, potrzeb firmy i oczekiwanych rezultatów. Najczęściej towarzyszy temu audyt oraz weryfikacja skuteczność już prowadzonych działań. Pozwala to na identyfikację źródeł problemu oraz zaprojektowanie zmian na dalszych etapach działań. W wyniku takich prac opracowywany jest szczegółowy raport, który opisuje rozbieżności pomiędzy aktualną sytuację a pożądanymi efektami oraz rekomendacje działań do wdrożenia.

Kolejnym etapem jest opracowanie strategii digital i/lub planu transformacji marketingu, sprzedaży lub firmy. Procesowi towarzyszą także warsztaty menedżerskie i szkolenia zespołu, które zwiększają samodzielność  pojedyńczych pracowników oraz efektywność departamentów.

Następnym krokiem jest wdrożenie zmian i wsparcie w optymalizacja działań i procesów.

Porozmawiajmy o Twoich celach i wyzwaniach

Formularz kontaktowy

*Imię i nazwisko

*Email

*Treść wiadomości

25.05.2018 we UE zaczęło obowiązywać RODO czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, którego celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa twoich informacji. Dlatego potrzebuję kilku zgód, żeby móc się się z Tobą kontaktować i dostarczać Ci spersonalizowane informacje. Tego wymaga ode mnie prawo.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Annę Kreiser DIGITALKOD CONSULTING, NIP: 5262744299, zgodnie z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)

*Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Anna Kreiser DIGITALKOD CONSULTING informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym, w zakresie podanym w formularzu rejestracyjnym oraz gromadzonych w związku z tym celem (na przykład dotyczących mojej aktywności w trakcie wydarzeń, w których uczestniczę) Cel marketingowymoże obejmować działania z zakresu marketingu bezpośredniego (przekazywanie mi treści marketingowych, w tym newsletterów i ofert, zgodnych z moimi preferencjami oraz zarządzanie nimi w tym zakresie), analizowanie moich preferencji, zachowań i aktywności oraz zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania przeze mnie potencjalnie interesujących mnie treści i ofert (profilowanie, tworzenie mojego profilu), zarządzanie przez DIGITALKOD potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych. Rozumiem, że nie mam obowiązku podania moich danych osobowych a moja zgoda jest dobrowolna i nie muszę jej udzielać, przy czym w przypadku jej nieudzielenia bądź późniejszego jej wycofania, jak również przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych, stracę możliwość uczestniczenia w działaniach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) z DIGITALKOD CONSULTING. Rolę administratora moich danych pełni DIGITALKOD CONSULTING Anna Kreiser NIP: 5262744299, której dane teleadresowe znajdują się na stronie www.digitalkod.com. Do moich danych osobowych mogą uzyskać dostęp: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe (o ile podmioty przetwarzające zostały wymienione powyżej). Moje dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem. Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach: kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę; kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny); po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Mam świadomość, że moje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych dla DIGITALKOD CONSUTLING. Zabezpieczenie danych: Rozumiem, że administratorzy oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony moich danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z instrukcjami i politykami DIGITALKOD CONSULTING oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa. Moje uprawnienia: Jestem świadomy, że jako podmiot danych osobowych (osoba, której dane te dotyczą) mam prawo żądać udzielenia dostępu do nich, ich zmiany lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa mogą być przeze mnie egzekwowane za pośrednictwem strony www.digitalkod.com subskrypcje lub za pomocą wiadomości wysłanej administratorowi za pośrednictwem formularza na stronie www.digitalkod.com/kontakt. Ponadto, jeżeli uznam, że moje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie i na warunkach opisanych powyżej) również w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Marketing bezpośredni obejmuje przekazywanie mi treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) zgodnych z moimi preferencjami (w tym zaznaczonych subskrypcji) oraz zarządzanie nimi w tym zakresie. Rozumiem, że moja zgoda jest dobrowolna i nie muszę jej udzielać, przy czym w przypadku jej nieudzielenia bądź późniejszego jej wycofania, jak również przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych, stracę możliwość otrzymywania treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) od DIGITALKOD CONSULTING Anna Kreiser